Tiếng Việt

Trung tâm William-Hingston xin chào mừng

Nằm giữa khu vực đa chủng tộc của công viên Parc-Extension, trung tâm William-Hingston có nhiệm vụ giúp những người nhập cư ở tuổi trưởng thành không nói được tiếng Pháp hội nhập và hiểu biết được tiếng Pháp. Tại đây, người ta có thể tin tưởng vào bộ phận nhân sự thành thạo để hướng dẩn các học sinh vào khuôn khổ mọi phương diện học tập ngôn ngữ Pháp.

Trung tâm William-Hingston được đặt để trong một khu có nhiều cơ cấu mà trường tiểu học Barthélemy-Vimont thuộc Trung tâm học đường Montréal (CSDM) là một. Tại đây, người ta còn tìm thấy những sự sắp đặt của Thành phố Montréal như : một thư viện, một phòng phóng thanh của nhà văn hóa và một hồ bơi ở phía bên trong. Một trung tâm cho trẻ nít, một nhà trẻ và nhiều tổ chức cộng đồng cũng được đặt để tại đây.

Những chương trình phục vụ :

 • Lớp ngôn ngữ Pháp : trình độ vở lòng, chuyển tiếp và tiến triển
 • Lớp ngôn ngữ Pháp – mở đầu
 • Lớp ngôn ngữ Pháp – nghệ thuật sân khấu
 • Lớp dạy trở thành nhà giáo phụ ở nhà trẻ

Các dịch vụ:

 • Cố vấn về hướng học tập
 • Nhà chuyên môn về trợ cấp xã hội
 • Hoạt náo viên văn hóa
 • Phòng tin học tối tân
 • Trung tâm tư liệu
 • Các hoạt động ngoại khoa

Ghi danh

Các môn học toàn thời gian ban ngày hoặc bán thời gian vào buổi tối : Ghi danh tại chổ và phải lấy hẹn. Hảy điện thoại ở số 514 596-4700, trạm 0

Quí vị phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây :

 • Giấy khai sinh của Canada
 • Phiếu nhập cư (hoặc phiếu cư trú thường trực)
 • Thẻ cư trú thường trực
 • Giấy xác nhận tuyển chọn của Québec (R8/tỵ nạn)
 • Thẻ công dân Canada
 • Tài liệu xin cư trú
 • Giấy phép làm việc mã số 20 hoặc 28
 • Giấy xác nhận tình trạng tạm thời
 • Chương trình liên bang tạm thời về sức khoẻ, chứng chỉ chấp nhận

Phí tổn các dịch vụ bổ xung :

55 $ phải trả khi ghi danh